Politica de confidențialitate - Bogdan Mihai Radu

Mergeţi la conţinut

Menu principal:

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Ultima actualizare: 12.11.2015

www.bogdanmihairadu.com, denumită generic, în cele ce urmează, şi Bogdan Mihai Radu, în calitate de autor/proprietar/administrator/utilizator al website-ului www.bogdanmihairadu.com, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat prezenta politică de confidenţialitate.

Accesarea și/sau utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare, a politicii cookies şi a prezentei politici de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

Politica de confidențialitate prezentată sunt valabile şi se aplică pentru toate website-urile din domeniul și subdomeniile www.bogdanmihairadu.com şi pentru care Bogdan Mihai Radu are calitatea de autor / proprietar / administrator / utilizator. Toate aceste website-uri (asa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.bogdanmihairadu.com vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Bogdan Mihai Radu și/sau www.bogdanmihairadu.com în cele ce urmează.
DECLARAȚIE
Bogdan Mihai Radu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât acest lucru este strict necesar pentru realizarea scopurilor menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Bogdan Mihai Radu nu încurajează tehnicile de tip Spam. Bogdan Mihai Radu nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.
COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Bogdan Mihai Radu poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Formularul de contact, comandă și/sau înregistrare prezentat pe site-ul www.bogdanmihairadu.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact".

Colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.bogdanmihairadu.com implică:

Formularul de contact, comandă online prezentate dumneavoastră atunci cand doriți să ne contactați sau să plasați o comandă pe www.bogdanmihairadu.com vor trebui completate cu toate informaţiile solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.
SCOPUL COLECTĂRII DATELOR SOLICITATE
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Bogdan Mihai Radu și sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • întocmirea facturilor fiscale reprezentând contravaloarea produselor și serviciilor achiziționate,
 • întocmirea contractelor de prestări servicii, în cazul în care clientul solicită acest lucru,
 • pentru livrare acestora,
 • realizarea serviciilor de comunicație electronică,
 • pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing

Pentru realizarea unuia sau a mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, Bogdan Mihai Radu poate dezvălui datele cu caracter personal unuia sau mai multor destinatari din următoare categorii: persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, furnizorilor de servicii şi bunuri, partenerilor contractuali ai Bogdan Mihai Radu și/sau autorităților publice centrale/locale.

Nu sunteți obligat/ă să ne furnizați datele, acestea fiind necesare în scopul prelucrării pentru gestiune economico - financiară şi administrativă, serviciilor de comunicație electronică, reclamă, mesaje publicitare și de marketing.

Refuzul de a ne furniza datele cu caracter personal determină implicit imposibilitatea de a realiza unul sau mai multe din scopurile menționate în acest document.
DATE SOLICITATE
Bogdan Mihai Radu, prelucrează doar unele sau toate dintre următoarele categorii de date cu caracter personal și/sau anonime în vederea desfășurării activităților aferente scopurilor indicate mai sus:

 • Date explicite:

- Nume și Prenume
- Nume Firmă
- Adresă Poștală de Facturare și/sau Adresa de Livrare
- Email
- Telefon / Fax

 • Alte date:

- Numărul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
- Cod Fiscal / Cod Unic de Înregistrare / CNP (persoane fizice)

 • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție:

- codul numeric personal,
- seria și numărul actului de identitate,

date care vor fi colectate și prelucrate numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca Bogdan Mihai Radu să se conformeze obligațiilor legale aplicabile privind facturarea sau pentru întocmirea contractelor de prestări servicii, în cazul în care clientul solicită acest lucru.

 • Date anonime:

Acest site folosește cookie-uri, fişiere stocate temporar în memoria computerului sau telefonului mobil. Folosirea cookie-urilor poate fi refuzată prin dezactivarea acestei funcții din browser-ul dumneavoastră. Pentru informațiile privind folosirea cookie-urilor în contextul operării site-ului, vă rugăm să citiți politica de cookies.

www.bogdanmihairadu.com ar putea, poate colecta și utiliza următoarele tipuri de date, fără conținut de date cu caracter personal, de la vizitatorii Bogdan Mihai Radu, pentru îmbunătățirea performanței site-ului, măsurarea campaniilor noastre de promovare și a serviciilor furnizate:

- adresa IP (Protocol Internet);
- programul de navigare (browser) folosit;
- numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la www.bogdanmihairadu.com)
- orele de acces si durata vizitei
- hostname-ul ISP-ului
LINKURI EXTERNE
Site-urile pot conţine legături spre alte website-uri, în afara controlului Bogdan MIhai Radu, website-uri pe care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste linkuri, veţi accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de www.bogdanmihairadu.com.
MINORI
Bogdan Mihai Radu nu comercializează produse şi/sau servicii care să fie achiziționate de către minori. Bogdan Mihai Radu poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dacă sunt achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi/ vizitați un website, o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate

Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Bogdan Mihai Radu şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.
TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE
Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Termeni şi Condiţii de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Bogdan Mihai Radu.
LEGISLAȚIE
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Bogdan Mihai Radu. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţă judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Bogdan Mihai Radu.
CONSIMȚĂMÂNT / ACORD EXPRES ȘI NEECHIVOC
Prin acceptarea prezentului formular de consimţământ confirmaţi faptul că aţi fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie colectate, stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunteţi de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii www.bogdanmihairadu.com.

Accept prezentul formular pentru a indica faptul că:

 • am citit şi am înţeles în totalitate cele de mai sus, şi:
 • consimt la prelucrarea şi utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular.
DREPTUL DE OPOZIȚIE
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus şi pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Bogdan Mihai Radu, persoanele vizate ne pot scrie la adresa: bmr@bogdanmihairadu.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă țară.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
VALABILITATE
Bogdan Mihai Radu îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment continuţul website-ului www.bogdanmihairadu.com, precum şi Politica de confidenţialitate, Politica de Cookies şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.
CONTACT
Bogdan Mihai Radu
Adresa: Calea Moșilor Nr.189
Sector 2, Cod Poştal: 020884
Bucureşti

Registrul Comerțului.: F40/3370/2013
CUI: 32181070

Contact: Bogdan Mihai Radu
Telefon: +4-0721.811.101
 
web design
www.bogdanmihairadu.com

Bogdan Mihai Radu

+4-0721.811.101
Înapoi la conţinut | Înapoi la meniul principal